Благодійна організація «Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу»

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ФОНД ПРОФІЛАКТИКИ ХІМІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ТА СНІДУ
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ФОНД ПРОФІЛАКТИКИ ХІМІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ТА СНІДУ
з питань туберкульозу
з питань ВІЛ/СНІД
з питань туберкульозу
з питань ВІЛ/СНІД
Потрібна допомога
Ми завжди раді вам допомогти
з питань туберкульозу
з питань ВІЛ/СНІД

ПОРЯДОК та умови обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції

У даній статті ви можете ознайомитись із затвердженими Кабінетом Міністрів України Порядком та умовами обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків. 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 р. N 1642

 

1. Відповідно до статті 26 Закону України “Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення” [1972-12] працівники, зайняті поданням медичної допомоги населенню, проведенням лабораторних і наукових досліджень з проблем ВІЛ-інфекції, виробництвом біологічних препаратів для діагностики, лікування і профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу (далі – працівники), підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції.

 

2. Обов’язкове страхування працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції (далі – обов’язкове страхування), здійснюється за рахунок власника (уповноваженого ним органу) закладу охорони здоров’я, науково-дослідних установ та виробника біологічних препаратів для діагностики, лікування і профілактики ВІЛ-інфекції та СНІДу ( далі – підприємства ).

 

3. Обов’язкове страхування працівників бюджетних установ і організацій здійснюється за рахунок коштів, передбачених на цю мету в кошторисах на їх утримання.

 

4. Госпрозрахункові установи і організації, госпрозрахункові підрозділи бюджетних установ і організацій, підприємства здійснюють обов’язкове страхування працівників з віднесенням зазначених витрат на валові витрати.

 

5. Страховиками з цього виду обов’язкового страхування є: для працівників, страхові внески за яких сплачуються за рахунок бюджетних коштів, – Національна акціонерна страхова компанія “Оранта” та інші юридичні особи, які займаються страховою діяльністю і одержали в установленому порядку ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг та у статутному фонді яких є частка державного майна; для інших працівників – юридичні особи, які займаються страховою діяльністю і одержали в установленому порядку ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

 

6. Страхувальниками працівників є МОЗ України, МОЗ Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать установи та заклади охорони здоров’я, науково-дослідні установи та підприємства, які уклали із страховиками договори обов’язкового страхування.

 

7. Страховими випадками є: смерть працівника від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов’язків; визнання працівника інвалідом внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов’язків; тимчасова втрата працездатності працівником внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов’язків; інфікування працівника вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов’язків.

 

8. Страхові платежі вносяться страхувальниками один раз на рік у термін, передбачений договором страхування.

 

9. Страхові платежі вносяться в розмірі 0,01 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за кожного застрахованого працівника. Загальна сума страхових платежів визначається страхувальником з урахуванням фактичної чисельності працюючих осіб, посади яких віднесені до категорії медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов’язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, станом на 31 грудня попереднього року.

 

10. Страховики виплачують страхові суми:

 

а) у разі смерті працівника від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов’язків, – у розмірі десятирічної заробітної плати померлого за останньою займаною ним посадою;

 

б) у разі визнання працівника інвалідом внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов’язків:

I групи – у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

II групи – у розмірі 75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

III групи – у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 

в) у разі тимчасової втрати працездатності працівником внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним службових обов’язків – за кожну добу 0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, але не більш як 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час тимчасової втрати працездатності протягом дії договору обов’язкового страхування;

 

г) у разі інфікування працівника вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов’язків – у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

11. Страхові суми виплачуються з урахуванням рівня неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на день виплати.

 

12. Вимогу про виплату страхової суми застрахований працівник (спадкоємець) може пред’явити страховику протягом трьох років від дня настання страхового випадку.

 

13. Виплата страхової суми застрахованому працівнику (спадкоємцю) здійснюється страховиком на підставі: заяви працівника (спадкоємця), складеної за зразком згідно з додатком до цього Порядку; витягу із журналу реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом, який ведеться у порядку, затвердженому МОЗ України; довідки про обстеження на антитіла до вірусу імунодефіциту людини, проведене протягом 5 днів після аварії, з негативним результатом; довідки про обстеження на антитіла до вірусу імунодефіциту людини, проведене протягом перших трьох місяців після аварії, з позитивним результатом; довідки про термін тимчасової непрацездатності або довідки спеціалізованої установи про встановлення інвалідності, а у разі смерті працівника від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ним професійних обов’язків, – медичної довідки із зазначенням причини смерті, копії свідоцтва про смерть та документа про правонаступництво. Довідки про обстеження на антитіла до вірусу імунодефіциту людини видаються лікувально-профілактичними закладами у порядку, який визначається МОЗ України.

 

14. Страхова сума виплачується не пізніше 10 днів з дня подання відповідних документів, передбачених пунктом 13 цього Порядку, через касу страховика або перераховується на розрахунковий рахунок, зазначений застрахованим (спадкоємцем) у заяві.

 

15. Страхова сума виплачується незалежно від виплат державного соціального страхування, соціального забезпечення та у порядку відшкодування збитків.

 

16. Виплата страхової суми у разі смерті чи настання інвалідності застрахованого працівника провадиться з вирахуванням раніше сплачених страхових сум.

 

17. Спори між страховиком, страхувальником і застрахованим працівником (спадкоємцем) щодо виплати страхової суми вирішуються в установленому законодавством порядку.

 

18. Облік надходження страхових платежів і виплат страхових сум з цього виду обов’язкового страхування працівників здійснюється страховиком окремо від обліку надходжень і виплат за іншими видами страхування.

 

19. Норматив витрат на ведення справ страховика визначається згідно із законодавством.

 

20. Установи та заклади охорони здоров’я постійно інформують працівників про порядок обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов’язків, а також на випадок настання у зв’язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекціЇ, та про порядок одержання застрахованими (спадкоємцями) страхових сум у разі настання страхового випадку.

 

21. Не використані протягом року на страхові виплати страхові платежі, джерелом яких є бюджетні кошти, зараховуються як платежі наступного року з урахуванням нормативу на ведення справ

 

Повернутись Назад
About Admin 729 Articles
Врач-консультант Национальной линии по вопросам ВИЧ/ТБ

Залиште коментар

Ваш e-mail (не публікується).