Благодійна організація «Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу»

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ФОНД ПРОФІЛАКТИКИ ХІМІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ТА СНІДУ
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ФОНД ПРОФІЛАКТИКИ ХІМІЧНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ТА СНІДУ
з питань туберкульозу
з питань ВІЛ/СНІД
з питань туберкульозу
з питань ВІЛ/СНІД
Потрібна допомога
Ми завжди раді вам допомогти
з питань туберкульозу
з питань ВІЛ/СНІД

Права людей, які живуть з ВІЛ: безоплатне забезпечення антиретровірусними препаратами

Крім загальних прав і свобод людини і громадянина, люди, які живуть з ВІЛ, мають також право на безоплатне забезпечення антиретровірусними препаратами та лікарськими засобами для лікування опортуністичних інфекцій у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров’я (п. 2 ч.1 ст. 15 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»).
Антиретровірусна терапія (АРТ) є невід’ємною частиною комплексної медико-соціальної допомоги людям, які живуть з ВІЛ, та надається на безоплатній основі.
АРТ надається закладами охорони здоров’я, що включені до переліку таких закладів, які проводять антиретровірусну терапію у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
Згідно з п.1.4. «Порядку організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД», затвердженого наказом МОЗ України від 10.07.2013 року № 585 (далі – Порядок № 585), спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога людям, які живуть з ВІЛ-інфекцією/СНІД, надається ЗОЗ, що пройшли державну акредитацію в установленому законодавством порядку та відповідають вимогам, визначеним Стандартами державної акредитації лікувально-профілактичних закладів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2011 року № 142, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 6 червня 2011 року за № 680/19418, а саме:
– Центрами (відділеннями) з профілактики та боротьби зі СНІДом;
– ЗОЗ, у складі яких функціонують кабінети «Довіра» або кабінети інфекційних захворювань (далі – КІЗ);
– інфекційними лікарнями;
– багатопрофільними лікарнями;
– клінікою Державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» (за згодою);
– протитуберкульозними диспансерами, туберкульозними лікарнями, територіальними медичними об’єднаннями (далі – ТМО), які надають спеціалізовану медичну допомогу хворим на поєднану патологію ВІЛ/ТБ.
Відповідно до п.9. «Інструкції щодо заповнення медичного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою», затвердженої Наказом МОЗ України від 21.03.2012 № 182, у пункті 5 розділу «Інформація про пацієнта» вказується місце фактичного проживання ВІЛ-інфікованої особи.
Якщо ВІЛ-інфікована особа не має постійного місця проживання, вказується місце її реєстрації або вказується: «без постійного місця проживання».
Якщо ВІЛ-інфікована особа не має постійного місця проживання або місця реєстрації, то вказуються найменування та місцезнаходження закладу охорони здоров’я, у якому пацієнт має перебувати під диспансерним наглядом.
Відповідно до п. 3.6. Порядку № 585 видача антиретровірусних препаратів пацієнту здійснюється відповідно до вимог клінічних протоколів антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції з розрахунку на 1 місяць лікування, а при високій прихильності до лікування – з розрахунку на 3 місяці лікування.
Для забезпечення процесу безперервної АРТ при зміні місця медичного нагляду лікарські засоби видаються пацієнту з розрахунку на 3 місяці лікування. Вищевикладене свідчить про те, що ВІЛ-позитивні громадяни України мають право отримувати медичні послуги в ЗОЗ за місцем фактичного проживання, без реєстрації місця проживання.

Мережа правового розвитку

Повернутись Назад

Залиште коментар

Ваш e-mail (не публікується).